top

Podatki podjetja

Snap Outdoor Sp. z o. o. 
ul. Bojkowska 92C, 
44-141 Glivice, Poljska
davčna številka (NIP) 648 275 38-00 
matična številka (REGON) 241948347
BDO (baza podatkov o izdelkih in embalažah ter ravnanju z odpadki) 000002883
Registracijski organ: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach (okrajno sodišče v Glivicah, 10. gospodarski oddelek poslovnega registra na Poljskem),
KRS: 0000385760,
Osnovni kapital: 18 805 000,00 PLN.

8a (naslov za pošiljanje)
8a.si
Paxy Snap Outdoor
p. p. 319
2001 Maribor