top

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

ZA POTROŠNIKE

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »pogoji«) urejajo pravice in obveznosti v zvezi s spletno prodajo blaga v spletni trgovini www.8a.si in so sestavni del prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem (upravljavcem spletne trgovine) in kupcem. Kupec je ob sklenitvi vsake prodajne pogodbe posebej opozorjen na predmetne pogoje. S sklenitvijo prodajne pogodbe kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino teh pogojev in se v celoti strinja z njihovimi določbami.

Ti pogoji veljajo od dne 27. 1. 2023 dalje.

Spletna trgovina, ki je na voljo na naslovu https://www.8a.si, je spletno mesto, ki ga upravlja:

Snap Outdoor Sp. z o.o. s sedežem v Gliwicah 44-141, ul. Bojkowska 92C (Panattoni Park Gliwice III/stavba 4), Poljska, vpisana v register podjetnikov državnega sodnega registra, ki ga vodi Okrožno sodišče v Gliwicah, X. gospodarski oddelek, pod številko KRS (št. državnega sodnega registra) 0000385760, številka NIP (davčna identifikacijska številka): 648-275-38-00, DDV številka: PL6482753800, številka REGON (nacionalna številka poslovnega registra): 241948347, številka BDO (številka zbirke podatkov o odpadkih): 000002883, z osnovnim kapitalom 18.805.000,00 PLN.

Elektronski naslov: [email protected]
Telefon: +48 32 706 14 10

Oddelek 1
Opredelitev pojmov

V teh pogojih se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

 1. SPLETNA TRGOVINA - pomeni spletno trgovino 8a.si, ki deluje pod naslovom https://www.8a.si.
 2. POGOJI - pomenijo te pogoje spletne trgovine.
 3. KUPEC - potrošnik, ki sklepa prodajno pogodbo s prodajalcem preko spletne trgovine. Kupec je tudi prejemnik storitev.
 4. POTROŠNIK - je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 5. PRODAJALEC  - družba, ki upravlja spletno trgovino, za katero veljajo ti pogoji, tj. Snap Outdoor Sp. z o.o. s sedežem v Gliwicah 44-141, ul. Bojkowska 92c, vpisana v register podjetnikov državnega sodnega registra, ki ga vodi Okrožno sodišče v Gliwicah, X. gospodarski oddelek, pod številko KRS (št. državnega sodnega registra) 0000385760, številka NIP (davčna identifikacijska številka): 648-275-38-00, DDV številka: PL6482753800, številka REGON (nacionalna številka poslovnega registra): 241948347, številka BDO (številka zbirke podatkov o odpadkih): 000002883, z osnovnim kapitalom 18.805.000,00 PLN. Izraz "prodajalec" pomeni tudi ponudnika storitev v skladu z definicijami, kot jih vsebuje Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09, s spremembami).
 6. BLAGO - vse opredmeteno premično blago, ki je na voljo za prodajo v spletni trgovini.
 7. NAROČILO - izjava o nameri kupca, ki je neposredno namenjena sklenitvi prodajne pogodbe. V takšni izjavi je potrebno navesti vrsto in število blaga.
 8. POTRDITEV NAROČILA – sprejem naročila s strani prodajalca, s katerim je sklenjena prodajna pogodba.
 9. NAKUPOVALNA KOŠARICA IT aplikacija, ki je na voljo na prodajalčevem spletnem mestu: www.8a.si, ki omogoča oddajo naročila. Preko nakupovalne košarice kupec označi vrsto in količino blaga, izračuna skupno vrednost naročila, stroške dostave in odda naročilo.
 10. PRODAJNA POGODBA - pogodba civilnega prava, s katero se prodajalec zaveže, da bo na kupca prenesel lastninsko pravico na blagu in mu izročil blago, kupec pa se zaveže, da bo blago prevzel in zanj plačal kupnino prodajalcu.
 11. POGODBA NA DALJAVO - vsaka pogodba, sklenjena med prodajalcem in kupcem v okviru organizirane prodaje na daljavo brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi prodajalec, ki za namen sklenitve izključno uporablja enega ali več sredstev komunikacije na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
 12. TRAJNI NOSILEC PODATKOV - material (papir, CD/DVD, flash disk, spominska kartica, trdi disk itd.) ali orodje (elektronska pošta - e-pošta, SMS/MMS itd.), ki kupcu ali prodajalcu omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo. Spletna stran ni trajni medij.
 13. DIGITALNA VSEBINA - podatki, ki nastanejo in so dobavljeni v digitalni obliki.
 14. STORITEV, IZVAJANA ELEKTRONSKO - pomeni storitev, ki jo ponudnik storitev izvaja elektronsko (brez hkratne prisotnosti strank), s prenosom podatkov na individualno zahtevo prejemnika storitve, ki se prenašajo in sprejemajo s pomočjo naprav za elektronsko obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem, in shranjevanje podatkov, ki se v celoti prenašajo, posredujejo in sprejemajo preko komunikacijskega omrežja v smislu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09, s spremembami).
 15. PREJEMNIK STORITEV - fizična oseba, ki uporablja storitev, ki jo zagotavlja prodajalec kot ponudnik storitev z elektronskimi sredstvi. Prejemnik storitve je lahko tudi kupec.
 16. NASLOVNIK - subjekt, ki ga je prejemnik navedel kot pristojnega za prevzem pošiljke.
 17. DARILNA KARTICA - elektronski večnamenski kupon z edinstveno aktivacijsko kodo, ki jo za imetnika izda spletna trgovina in ki vsakemu imetniku daje pravico do unovčenja v spletni trgovini.
 18. GARANCIJA - zaveza proizvajalca, dana na podlagi garancijske izjave, ki določa njegove obveznosti in pravice kupca, če blago nima lastnosti, določenih v tej izjavi. Garancija je pravna podlaga za uveljavljanje odgovornosti za blago z napako pri garantu.
 19. ZVPot-1 – Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/2022).
 20. OZ – Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami).

Oddelek 2
Pogoji opravljanja storitev v elektronski obliki

 1. Vsebina teh splošnih pogojev določa načela prodaje blaga na daljavo družbe Snap Outdoor Sp. z o.o. s sedežem v Gliwicah ter uporabo spletne trgovine in storitev, ki jih prejemniki storitev opravljajo elektronsko.
 2. Spletna trgovina objavlja informacije o svoji ponudbi na spletnem mestu https://www.8a.si in elektronsko zagotavlja naslednje storitve:
  • nakup blaga, ki je vključeno v bazo podatkov spletne trgovine, s pomočjo nakupovalne košarice,
  • registracija računa stranke in dodajanje izdelkov na tako imenovani "moj seznam želja",
  • objavljanje mnenj o blagu, vključenem v bazo podatkov spletne trgovine, v skladu s pravili, določenimi v oddelku 9 teh pogojev,
  • naročanje na novice, ki vsebujejo komercialne informacije.
 3. Pogoji za uporabo storitev, ki jih prodajalec zagotavlja v elektronski obliki, so odvisni od izpolnjevanja minimalnih tehničnih zahtev, kot so:
  • Internet Explorer različice 7.0 ali novejše z omogočenimi funkcijami ActiveX, JavaScript in piškotki ali
  • Mozilla Firefox različice 3.0 ali novejše z omogočenimi piškotki, Javo in JavaScript appleti,
  • zaslon z ločljivostjo 1024×768 ali več.
 4. Prodajalec uporablja piškotke za zbiranje informacij, povezanih z uporabo spletne trgovine s strani prejemnika storitve, da bi ohranil prijavljeno sejo prejemnika storitve in vodil statistiko ogledov podstrani spletne trgovine.
 5. Prejemnik storitev lahko kadar koli izbriše ali blokira piškotke z možnostmi, ki so na voljo v njegovem spletnem brskalniku. Podrobne informacije o načelih shranjevanja in dostopa do informacij v napravah prejemnika storitev so navedene v pravilniku o piškotkih, ki je na voljo na spletnem naslovu https://8a.si/politika-piskotkov.
 6. Pogodba o elektronskem opravljanju storitev je sklenjena v trenutku, ko prejemnik storitev izpolni in potrdi ustrezen obrazec (obrazec za registracijo / pošiljanje / povratne informacije / novice) na spletnem mestu trgovine.
 7. Pogodba o elektronskem opravljanju storitev je vedno sklenjena za nedoločen čas in jo lahko katera koli stranka kadar koli in brez razloga odpove, ob upoštevanju ohranitve pravic, ki jih je druga stranka pridobila pred odpovedjo zgoraj navedene pogodbe in določb iz oddelka 2(8) teh pogojev.
 8. Prejemnik storitev, ki je na prodajalčevem spletnem mestu registriral uporabniški račun, odpove pogodbo o elektronskem opravljanju storitev tako, da zahteva izbris svojega računa. Prejemnik storitev odpove pogodbo o elektronskem opravljanju storitev v zvezi z naročnino na novice tako, da prodajalcu sporoči elektronski naslov, na katerega se naročnina nanaša, in zahteva njegov izbris s seznama naročnikov. Prodajalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše registrirani naročniški račun in/ali elektronski naslov s seznama naročnikov.

Oddelek 3
Pogoji prodaje

  1. Vse cene blaga v spletni trgovini so navedene v evrih (EUR) in vključujejo vse davke, kot so DDV in carine.
  2. Cene blaga na spletni strani spletne trgovine ne vključujejo stroškov dostave.
  3. Kadar je blago na voljo v različnih različicah (npr. velikost, zmogljivost, dolžina, obrezovanje itd.), se lahko cene razlikujejo glede na navedeno možnost. V takem primeru so cene posameznih možnosti strogo in natančno navedene. Te cene so vidne, ko se blago (izdelek) doda v nakupovalno košarico.
  4. V nakupovalni košarici prejemnik storitve izbere vrsto dostave in vrsto plačila.  Podatek o skupni vrednosti naročila je prikazan in vključuje morebitne dodatne stroške prevoza, dostave ali poštnih storitev ali druge stroške.
  5. Spletna trgovina si pridržuje pravico, da sproti spreminja cene blaga, ki ga ponuja prodajalec, in višino pristojbin za dostavo blaga kupcu ali naslovniku. Morebitne spremembe ne vplivajo na pravice oseb, ki so oddale spletno naročilo ali sklenile prodajno pogodbo pred katero koli od zgoraj navedenih sprememb cenikov.
  6. Za veljavnost prodajne pogodbe mora kupec:
   • oddati spletno naročilo na spletni strani spletne trgovine preko nakupovalne košarice;
   • potrditi, da se kupec kot prejemnik storitev zaveda, da oddaja naročila pomeni obveznost plačila, in sicer z aktiviranjem gumba (aktivacijske povezave) "Oddaj naročilo" v zadnjem koraku nakupovalne košarice.
  7. Prodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi prejeto naročilo (t.i. potrditev naročila) po elektronski pošti z jasnim in nedvoumnim sporočilom z informacijami, ki vključujejo zlasti:
   • glavne značilnosti blaga v obsegu, ki je primeren za to vrsto blaga,
   • celotno ceno z vključenimi davki, morebitnimi dodatnimi stroški za prevoz, dostavo ali poštne storitve.
  8. Kupec lahko odda spletno naročilo, ne da bi mu bilo treba trajno registrirati svoje podatke v podatkovni bazi spletne trgovine, ali tako, da registrira uporabniški račun, ki vsebuje osnovne podatke iz obrazca za pošiljanje, ki bodo shranjeni, tako da jih v prihodnosti ne bo treba ponovno vnašati. Registracija računa stranke prejemniku storitve omogoča tudi:
   • možnost spremljanja pošiljke prek spleta,
   • ogled zgodovine naročil,
   • možnost uporabe orodja "Moj seznam želja".
  9. Za registracijo uporabniškega računa je potrebno izpolniti obrazec, ki je na voljo na spletnem mestu https://8a.si/customer/account/create/. Registrirani uporabnik lahko kadar koli spremeni shranjene podatke ali jih trajno izbriše.
  10. Kupec lahko naročilo odda po telefonu, kar pomeni samodejno vzpostavitev uporabniškega računa v spletni trgovini. Na tak način registriran uporabnik lahko kadar koli spremeni shranjene podatke ali jih trajno izbriše.
  11. Ob dobavi blaga prodajalec kupcu pošlje račun v elektronski obliki. Na zahtevo kupca prodajalec izda račun v papirni obliki. Za prejem računa v papirni obliki mora kupec vedno poslati elektronsko sporočilo na naslov: [email protected].
  12. Račun v elektronski obliki se pošlje na e-poštni naslov, ki ga kupec navede ob registraciji ali ob oddaji naročila brez registracije. Če želi kupec spremeniti naslov za prejemanje elektronskih računov, mora vedno poslati e-pošto na naslov: [email protected]
  13. Prodajalec ni odgovoren za točnost podatkov na računu, ki jih posreduje kupec.
  14. Dobava blaga se opravi z izročitvijo blaga v posest ali nadzor kupca brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Kraj izpolnitve je naslov, ki ga je kupec navedel kot naslov za dostavo naročenega blaga.
  15. Pričakovani čas odpreme paketa z naročenim blagom je:
   • od 2 do 4 delovnih dni od trenutka oddaje naročila, če je kupec kot obliko plačila navedel plačilo po povzetju,
   • od 2 do 4 delovnih dni od prejema plačila za naročilo, če je kupec kot obliko plačila navedel predplačilo na bančni račun oziroma darilno kartico.

Pričakovani čas dostave je od 2 do 4 dni od dneva po odpremi, odvisno od izbrane oblike dostave. Pričakovani čas dostave blaga znaša 7 delovnih dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, in v nobenem primeru ni daljši od roka, ki je določen v oddelku 3(14) (t.i. skupen in najdaljši čas dostave).

 1. Oddelka 3(14) in 3(15) se ne uporabljata za prodajne pogodbe, pri katerih je rok dobave kritičen zaradi kakršnih koli okoliščin, povezanih s sklenitvijo prodajne pogodbe, ali če kupec pred sklenitvijo prodajne pogodbe obvesti prodajalca, da je dobava pred določenim datumom ali na določen datum ključnega pomena. Prodajalec ima pravico zavrniti izvedbo pogodbe, če dobava v roku, ki ga je navedel kupec, ni mogoča. Če prodajalec v takšnih primerih zavrne dobavo blaga ali ga ne dobavi v roku, ki je določen v oddelku 3(14) ima kupec pravico nemudoma odstopiti od prodajne pogodbe.
 2. Ob odstopu od prodajne pogodbe bo prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od prejetega sporočila o odstopu od prodajne pogodbe kupcu povrnil vse zneske, plačane v skladu s pogoji prodajne pogodbe.

Oddelek 4
Oblika in roki plačil

 1. Kupec lahko sam izbere način plačila za naročeno blago. Na voljo so naslednje možnosti:
  • predplačilo na bančni račun prodajalca preko upravljavca PayU S.A. s sedežem v Poznanu (60-166), na ulici Grunwaldzka 186, Poljska, vpisanega v register podjetnikov nacionalnega sodnega registra, ki ga vodi Okrožno sodišče v Poznanu -Nowe Miasto i Wilda v Poznanu, VIII gospodarski oddelek, pod številko KRS (št. nacionalnega sodnega registra) 0000274399, številka NIP (davčna identifikacijska številka): 7792308495, številka REGON (številka nacionalnega poslovnega registra): 300523444, z osnovnim kapitalom 7.789.000,00 PLN (v celoti vplačanim).
  • plačilo po povzetju, pri čemer se dolgovani znesek izroči dostavljavcu ob dostavi.
  • z darilno kartico, kupljeno v spletni trgovini ali pridobljeno od tretje osebe. Pravila uporabe darilnih kartic so določena v Dodatku 1 k tem splošnim pogojem.
 2. Vsa možna plačilna sredstva so jasno in izrecno navedena na začetku postopka naročanja (v nakupovalni košarici).
 3. Kupec je dolžan plačati oddano naročilo:
  • v 96 urah po oddaji naročila, če je izbrano plačilo s tradicionalnim bančnim nakazilom ali darilno kartico.
  • v 36 urah po oddaji naročila, če izberete hitro plačilo PayU.
  • ob prejemu naročila v primeru izbire plačila po povzetju.
  Če ti roki niso izpolnjeni, se lahko naročilo prekliče.

Oddelek 5
Obrazec za dostavo

 1. Naročeno blago se dostavi kupcu po njegovi izbiri:
  • preko Pošte Slovenije;
  • preko morebitnih drugih ponudnikov, kot so navedeni v nakupovalni košarici ob oddaji naročila.
 2. Dostava blaga je omejena na ozemlje Republike Slovenije in se opravi na naslovu za dostavo, ki ga kupec navede v potrjenem naročilu.

Oddelek 6
Stroški dostave blaga

 1. Stroške dostave blaga nosi kupec v skladu s ceniki, določenimi v oddelku 6(2) teh pogojev. Če skupna cena Blaga, ki ga je naročil Kupec, presega zneske, določene v cenikih spodaj (Stroški dostave - BREZPLAČNO!), je Kupec oproščen obveznosti plačila stroškov dostave.
 2. Strošek dostave je odvisen od skupne cene naročenega blaga, vrste dostave in načina plačila. Izračun končnega stroška dostave se opravi v prvi fazi oddaje spletnega naročila (v nakupovalni košarici).

Teža in dimenzije paketa ne vplivajo na ceno dostave.


Pošta Slovenije

Skupna cena naročenega blaga

Stroški dostave

Predplačilo/

darilna kartica

Gotovino po povzetju

0-24,99 EUR

5 EUR

6 EUR

≥ 25 EUR

BREZPLAČNO!

1 EUR

Oddelek 7
Pritožbe potrošnikov

 1. Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.
 2. Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.
 3. O neskladnosti blaga mora potrošnik obvestiti prodajalca  v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena, pri čemer obvestilo posreduje na enega izmed sledečih načinov:
  1. z izpolnitvijo obrazca za pritožbo, ki je na voljo na spletni strani https://8a.si/complaint/form,.
  2. s pošiljanjem (priporočena pošiljka) ali osebno vročitvijo obvestila na poštni naslov prodajalčevega registriranega sedeža,
  3. s pošiljanjem obvestila na e-poštni naslov prodajalca,
  4. ustno na zapisnik na registriranem sedežu podjetnika.
 4. Po izpolnitvi pritožbenega obrazca iz točke a) bo potrošnik po elektronski pošti prejel obvestilo o pritožbi v formatu .pdf, ki ga mora natisniti in podpisati ter posredovati prodajalcu.
 5. Za pošiljanje obvestila iz točk b) in c) lahko potrošnik uporabi predlogo, ki je priložena kot Dodatek 3 k tem pogojem, vendar to ni obvezno. Potrošnik lahko pošlje katero koli drugo nedvoumno obvestilo na trajnem nosilcu podatkov, na katerem bodo navedeni vsaj naslednji podatki:
  1. ime, priimek in naslov pritožnika,
  2. opis blaga, ki je predmet pritožbe, če je to primerno za določeno vrsto (ime, proizvajalec, barva, velikost itd.),
  3. dokazilo o nakupu reklamiranega blaga,
  4. opis neskladnosti blaga in datum, ko je bila napaka opažena, ter po potrebi okoliščine, ki utemeljujejo pritožbo,
  5. zahtevek pritožnika,
  6. datum vložitve pritožbe,
  7. podpis pritožnika,
  8. privolitev, da podjetnik obdeluje pritožnikov elektronski naslov, če je pritožba poslana po elektronski pošti.
 6. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je obvestil prodajalca skladno z oddelkom 7(3), upravičen (v naslednjem vrstnem redu):
  • zahtevati od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga (popravilo ali zamenjava blaga) v razumnem roku, ki ni daljši od 30 dni od trenutka prejema zahteve, z možnostjo podaljšanja roka za 15 dni glede na okoliščine primera;
  • zahtevati znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopiti od prodajne pogodbe in zahtevati vračilo plačanega zneska.
 7. Za potrebe presoje upravičenosti zahteve za vzpostavitev skladnosti mora potrošnik brez nepotrebnega odlašanja vrniti reklamirano blago v prodajalčeve prostore oziroma ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem, da lahko prodajalec pregleda in/ali izroči reklamirano blago v strokovno mnenje. Vrnjeno  blago mora izpolnjevati osnovne higienske zahteve. V kolikor prodajalec ugotovi, da je zahteva za vzpostavitev skladnosti utemeljena, zahtevi ugodi (tj. popravi oziroma zamenja blago) in potrošniku povrne stroške vračila blaga (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi s strani potrošnika izrecno izbranega načina dostave, ki ni običajna in splošno sprejeta oblika dostave, ki jo je prodajalec vnaprej navedel in bi pomenila nižje stroške). Prodajalec lahko zavrne zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin (zlasti vrednosti, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno, pomen neskladnosti in možnost, da bi se potrošniku brez znatnih nevšečnosti zagotovil drug jamčevalni zahtevek).
 8. Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe če:
  • prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga oziroma je zavrnil zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu z oddelkom 7(7);
  • neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
  • narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali
  • prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za kupca.
 9. Ne glede na prejšnjo točko lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
 10. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
 11. Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Potrošnik ne  more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.
 12. V primeru odstopa od pogodbe prodajalec potrošniku vrne plačan znesek najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.
 13. V primeru sorazmernega znižanja kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.
 14. Prodajalčeva obravnava pritožbenega postopka ne omejuje pravice potrošnika do uveljavljanja zahtevkov pred pristojnimi organi skladno s slovensko zakonodajo. Potrošnik ima skladno z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15, s spremembami), možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe ali pogodbe o storitvah. Potrošnik lahko vloži pobudo za izvensodno reševanje spora neposredno pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki si ga lahko izbere s seznama izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov ali prek platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. Natančnejše informacije o postopku izvensodnega reševanja potrošniških sporov in seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: https://www.gov.si/teme/resevanje-potrosniskih-sporov/. Potrošnik lahko prosi za nasvet glede svojih potrošniških pravic tudi Zvezo potrošnikov Slovenije preko https://www.zps.si/ ali po telefonu 01 474 06 00. Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti na ZVPot izvaja Tržni inšpektorat (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/trzni-inspektorat/) in drugi pristojni inšpekcijski organi.

Oddelek 8
Vrnitev blaga, uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe na daljavo

 1. Ob upoštevanju izjem iz oddelka 8(12) ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe, sklenjene na daljavo, v obdobju 14 (štirinajstih) dni, ne da bi navedel razloge in ne da bi mu nastali kakršni koli stroški, razen tistih, ki so določeni v oddelku 8(11).
 2. Rok za odstop od pogodbe iz prejšnje točke poteče po štirinajstih dneh, šteto od dneva, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo je navedel potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.
 3. Potrošnik pred iztekom odstopnega roka obvesti prodajalca o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik:
  • uporabi standardni obrazec za odstop od pogodbe iz Dodatka 3; ali
  • poda kakršno koli drugo nedvoumno izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe.
 4. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe v oddelku 8(2)..
 5. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega oddelka nosi potrošnik.
 6. Prodajalec vrne vsa prejeta plačila, ki jih je prejel od potrošnika, vključno s stroški dobave blaga, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko je bil obveščen o potrošnikovi odločitvi, da odstopa od pogodbe. Prodajalec potrošniku povrne stroške dostave blaga v višini cenovno najugodnejše standardne pošiljke, ki jo ponuja prodajalec skladno s 6. oddelkom teh pogojev.
 7. Če prodajalec ni ponudil, da izdelek od potrošnika prevzame sam, lahko prodajalec zadrži vračilo plačil, prejetih od potrošnika, dokler prodajalec ne prejme izdelka nazaj ali dokler potrošnik ne predloži dokazila o njegovem vračilu, karkoli se zgodi prej.
 8. Prodajalec bo vrnil plačilo z enakim načinom plačila, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno dogovoril za drugačen način vračila, ki ne povzroča dodatnih stroškov.
 9. Potrošnik bo blago poslal nazaj ali ga izročil prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je bil prodajalec obveščen o odločitvi za odstop od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo..
 10. Vrnjeno blago mora biti v nespremenjenem stanju, razen če je bila sprememba potrebna za preverjanje blaga.
 11. Potrošnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica njegove uporabe, ki presega tisto, ki je potrebna za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je nastalo od datuma, ko je pridobil fizično posest nad blagom ali ko je tretja oseba, ki ni prevoznik in jo je navedel potrošnik, pridobila fizično posest nad blagom, in je posledica neustreznega ravnanja, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti ali delovanja blaga.
 12. Potrošnik plača samo neposredne stroške, ki nastanejo zaradi vračila blaga. Blago, ki je zaradi svoje narave ponujeno za prodajo v spletni trgovini, je mogoče poslati po pošti. Potrošnik lahko stroške vračila oceni na podlagi nacionalnega cenika standardnih poštnih storitev že pred sklenitvijo pogodbe na daljavo.
 13. Naslov za pošiljanje nazaj paketa z vrnjenim blagom najdete na tej povezavi: https://8a.si/faq/zelim-vrniti-izdelek/.
 14. Prodajalec ne zagotavlja pravice do odstopa od pogodbe skladno s tem oddelkom za pogodbe, sklenjene na daljavo, v naslednjih primerih:
  • če je prodajalec v celoti opravil storitev z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika, ki je bil pred začetkom storitve obveščen, da po tem, ko prodajalec opravi storitev, potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
  • če je predmet izpolnitve stvar, ki ni izdelana vnaprej, izdelana po specifikacijah potrošnika ali služi njegovim individualiziranim potrebam;
  • če je predmet izpolnitve predmet, ki se hitro pokvari ali ima kratek rok trajanja
  • če je predmet izpolnitve predmet, dobavljen v zaprti embalaži, ki ga po odprtju embalaže zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti
  • če so predmet izpolnitve zvočni ali vizualni posnetki ali računalniški programi, dobavljeni v zaprti embalaži, če je bila embalaža po dobavi odprta;
  • za dostavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniških pogodb.
 15. Brez škodovanja zakonske pravice do odstopa od pogodbe, omenjene v § 8 odst. 1–14, prodajalec prostovoljno ponuja pravico do vračila izdelka v roku 30 dni od prejema. Rok se upošteva, če potrošnik vrne blago skupaj z izjavo o uporabi pravice do odstopa pred potekom tridesetih dni. Pogoj za izvedbo prostovoljnega vračila (po poteku zakonskega roka 14 dni) je, da potrošnik ni uporabljal izdelka in da izdelek vrne celoten, v prvotnem in nepoškodovanem stanju, brez umazanije ali poškodb, ter v originalni embalaži (če je ta obstajala). Prostovoljna pravica do vračila na noben način ne omejuje zakonske pravice do odstopa od pogodbe, ki ostaja nedotaknjena. Do poteka zakonskega roka za odstop od pogodbe se izključno uporabljajo zakonski pogoji, povezani s to pravico. Prostovoljna pravica do vračila se ne nanaša na darilne kartice niti na pogodbe, sklenjene na daljavo v primerih, določenih v § 8 odst. 14.

Oddelek 9
Objavljanje in deljenje mnenj v spletni trgovini

 1. Prodajalec v okviru elektronsko opravljenih storitev omogoča objavo mnenj o blagu, ki je na voljo v komercialni ponudbi spletne trgovine.
 2. Objava mnenj je prostovoljna in pomeni privolitev prejemnika storitve, da drugi prejemniki storitve, ki brskajo po spletni trgovini, in prodajalec prosto dostopajo do vsebine njegovih mnenj. Mnenja so objavljena na prodajalčevem spletnem mestu ob opisih blaga, na katerega se nanašajo, v 7 dneh po objavi, in sicer za nedoločen čas.
 3. Objavljena mnenja ne smejo vsebovati vsebine nezakonite narave, ki:
  • krši pravice tretjih oseb (vključno s pravnimi osebami),
  • spodbuja sovraštvo ali nasilje,
  • je žaljiva, nezakonita, v nasprotju z dobro prakso in družbenimi normami,
  • je v nasprotju z interesi prodajalca (nelojalna konkurenca).
 4. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne objavi celotnega mnenja ali njegovega dela, če bi njegova vsebina lahko kršila določbe teh pogojev ali veljavne zakone.

Oddelek 10
Način pritožbenega postopka za elektronsko opravljene storitve

 1. Prodajalec izjavlja, da si bo prizadeval za pravilno in varno delovanje spletne trgovine in elektronsko opravljenih storitev.
 2. Prejemnik storitev lahko poroča o motnjah, okvarah ali prekinitvah delovanja storitev:
  • s pošiljanjem ali osebno vročitvijo obvestila na poštni naslov prodajalčevega registriranega sedeža;
  • s pošiljanjem obvestila na e-poštni naslov;
  • ustno v zapisnik na registriranem sedežu prodajalca.
 3. Kupec lahko predloži kakršno koli drugo nedvoumno obvestilo na trajnem nosilcu podatkov, na katerem bodo navedeni vsaj naslednji podatki:
  • ime, priimek in naslov pritožnika;
  • ugotovljeno okvaro, če je to primerno za vrsto okvare in datum, ko je bila ugotovljena;
  • datum vložitve pritožbe;
  • podpis pritožnika.
 4. Če prejemnik storitve pošlje pritožbo po elektronski pošti, mora poslati soglasje, da prodajalec obdeluje njegov elektronski naslov.
 5. Prodajalec se zavezuje, da bo v razumnem roku odpravil vse napake, o katerih so poročali prejemniki storitev.

Oddelek 11
Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme

 1. Prodajalec je kot distributer elektronske in električne opreme v skladu z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, s spremembami) dolžan brezplačno prevzeti odpadno elektronsko in električno opremo (OEEO) iz gospodinjstev, ki jo kupec pošlje ali osebno dostavi na prevzemno mesto na sedežu
 2. Prodajalec je dolžan prevzeti OEEO, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred elektronske in električne opreme enaka dobavljeni opremi, število kosov OEEO pa je enako številu kosov dobavljene opreme.
 3. Prodajalec obvešča, da je kot distributer elektronske in električne opreme ob dobavi te opreme, namenjene gospodinjstvom, dolžan brezplačno prevzeti OEEO iz gospodinjstev na kraju dobave, če je OEEO iste vrste in opravlja enake funkcije kot dobavljena elektronska in električna
 4. Prodajalec lahko zavrne prevzem OEEO, ki je razstavljena ali tako poškodovana, da zaradi nevarnih snovi v njej ogroža okolje in zdravje V takem primeru bo lastnik odpadne opreme le-to predal zbiralcu odpadne opreme (zbiralcu odpadne opreme, ki je pooblaščen za zbiranje odpadne opreme) ali upravljavcu predelovalnega obrata.

Oddelek 12
Varstvo osebnih podatkov

 1. V skladu s 13. členom Uredbe 2016/678 Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, 2006, št. 119) (v nadaljnjem besedilu: GDPR) prodajalec obvešča, da je upravljavec podatkov: Snap Outdoor Sp. z o.o. s sedežem v Gliwicah 44-141, ul. Bojkowska 92C, NIP 648-275-38-00, DDV številka: PL6482753800, REGON 241948347, kontaktni podatki: +48 32 706 14 10; e-poštni naslov: [email protected].
 2. Vse pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov se nahajajo na naslednjih povezavah: Pravilnik o zasebnosti je na voljo na: https://8a.si/politika-zasebnosti. Pravilnik o piškotkih je na voljo na spletnem naslovu: https://8a.si/politika-piskotkov.
 3. Informacijske klavzule GDPR so na voljo na spletni strani: https://8a.si/politika-zasebnosti.
 4. Kontakt s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: [email protected]

Oddelek 13
Končne določbe

 1. Informacije o blagu (zlasti opisi blaga, tehnične specifikacije, cene), objavljene na spletnem mestu spletne trgovine, so bile prevedene iz izvirne jezikovne različice z uporabo algoritmov in programske opreme, ki uporablja umetno inteligenco, in se štejejo za povabilo k sklenitvi pogodbe. Pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo.
 2. Prodajalec ne odgovarja za blokiranje sporočil na e-poštni naslov, ki ga je navedel kupec, ter za brisanje in blokiranje e-poštnih sporočil s programsko opremo, nameščeno na računalniku, ki ga uporablja kupec.
 3. Za vse zadeve, ki jih ti pogoji izrecno ne določajo, se uporabljajo določbe veljavne slovenske zakonodaje, vključno z določbami ZVPot-1 in OZ.
 4. Vsa imena izdelkov na spletni strani spletne trgovine se uporabljajo zgolj za identifikacijo in so lahko zaščitena skladno s predpisi o avtorskih pravicah in industrijski lastnini.
 5. Ti pogoji so ves čas brezplačno na voljo na spletni povezavi, ki je objavljena na spletni strani spletne trgovine (https://8a.si/pravilnik) in v nakupovalni košarici (pred sklenitvijo pogodbe). Pogoje je mogoče natisniti ali shraniti kot datoteko.
 6. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev, če te spremembe ne vplivajo na pravice oseb, ki so oddale naročila ali sklenile pogodbe (za prodajo ali za opravljanje elektronskih storitev) pred uvedbo navedenih sprememb.

 

Priloge: