top

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

1. člen Splošne določbe

 1. Ta politika opredeljuje načine zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov z naše strani v skladu z določbami Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu »GDPR«) besedilo GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.
 2. Upravljavec osebnih podatkov

  Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba Snap Outdoor Sp. z o.o. s sedežem v Glivicah 44-141, ul. Bojkowska 92c, ki vodi spletno trgovino 8a.si na naslovu https://8a.si

 3. Nadzornik za varstvo osebnih podatkov

  Z nadzornikom za varstvo osebnih podatkov lahko stopite v stik po pošti na naveden naslov, s pripisom »Osebno nadzorniku za varstvo osebnih podatkov« ali po elektronski pošti na naslov [email protected].

  Na nadzornika za varstvo podatkov se lahko obrnete v vseh zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in uveljavljanjem pravic v zvezi z obdelavo podatkov.

2. člen Pravice posameznikov

 1. Možnost uveljavljanja pravic, tj. pravice do dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pravice do prenosljivosti podatkov, ugovora obdelavi podatkov, je odvisna od pravne podlage, na kateri temelji določena obdelava, ter od namena in načina obdelave podatkov v okviru omejitev, določenih v skladu s 15-22. členi GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Upravljavec podatkov ni zavezan za uveljavljanje pravic v vsakem primeru in v enakem obsegu. Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko pošljete na naslov: [email protected].

 2. Odgovor na poizvedbo se dokumentira za obdobje 3 let z namenom dokumentiranja izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti. To obdobje začne teči, ko prejmete končni odgovor z naše strani.

 3. Če obdelava poteka na podlagi 1. odstavka 6. člena črka a in 2. odstavka 6. člena črka a - privolitve v obdelavo osebnih podatkov, imate pravico, da privolitev kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, opravljene na podlagi privolitve pred njenim preklicem;

 4. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pristojnem za varstvo osebnih podatkov v državi članici prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve.

  Nadzorni organ na Poljskem:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Naslov: Stawki 2, 00-193 Varšava
  Telefón: 22 860 70 86

  Organi v drugih državah:
  https://uodo.gov.pl/pl/60

3. člen Varstvo osebnih podatkov

 1. Družba Snap Outdoor Sp. z o. o. s sedežem v Glivicah uporablja tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje varnosti pri obdelovanju osebnih podatkov, ki ustreza nevarnostim in kategorijam podatkov, še zlasti pa varuje osebne podatke.

 2. Dostop do osebnih podatkov imajo izključno osebe, ki so pooblaščene za njihovo obdelovanje in zavezane k varovanju zaupnosti teh podatkov. Vsi subjekti, ki jim je na podlagi pogodbe zaupana obdelava osebnih podatkov, so dolžni le-te varovati z ustreznimi varnostnimi ukrepi ter vaših podatkov brez našega soglasja in vednosti nikomur ne posredovati.

 3. Družba Snap Outdoor Sp. z o. o. se trudi zagotoviti vse fizične, tehnične in organizacijske načine varovanja osebnih podatkov pred njihovim naključnim ali namernim uničenjem, naključno izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem, uporabo ali dostopom do njih, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

4. člen Informacijske klavzule v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov

 1. Izvedba naročil

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo
   Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi 1. odstavka 6. člena črki b in c - izvajanje in poravnava pogodbe, izdajanje računov, obravnava pritožb in 1. odstavka 6. člena črka f GDPR zakoniti interes za zbiranje in zavarovanje terjatev.

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje obdelave osebnih podatkov
   Podatki se bodo obdelovali v času trajanja pogodbe, povezane s transakcijo, do njene poravnave in za obdobje zastaranja zahtevkov, če je obdelava teh podatkov potrebna za ugotavljanje ali uveljavljanje zahtevkov ter za obrambo pred takimi zahtevki.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Posredovanje podatkov je obvezno po zakonu, sicer je prostovoljno, zavrnitev posredovanja podatkov pomeni nezmožnost obdelave naročila. Posredovanje podatkov je zakonski pogoj.

   

 2. Registracija stranke

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo
   Osebni podatki se obdelujejo za namene registracije strank na podlagi 1. odstavka 6. člena črki a in b GDPR.

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje obdelave osebnih podatkov
   Osebni podatki se obdelujejo, dokler stranka ne zahteva izbrisa računa, v primeru neaktivnosti računa pa v obdobju treh let od zadnje aktivnosti.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do umika privolitve, pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Registracija in posredovanje osebnih podatkov sta prostovoljna, vendar zavrnitev posredovanja podatkov pomeni, da registracija ni mogoča.

   

 3. Oddaja mnenja

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo
   Osebni podatki se obdelujejo za namene oddaje mnenja o izvedbi naročila na podlagi 1. odstavka 6. člena črka a GDPR.

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje obdelave osebnih podatkov
   Osebni podatki se obdelujejo, dokler stranka ne zahteva izbrisa računa, v primeru neaktivnosti računa pa v obdobju treh let od zadnje aktivnosti.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Posredovanje podatkov je prostovoljno, vendar zavrnitev posredovanja podatkov pomeni, da oddaja mnenja ni mogoča.

   

 4. Udeležba na natečajih

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo
   Osebni podatki se v okviru sodelovanja na natečaju obdelujejo na podlagi 1. odstavka 6. člena črka a GDPR in 1. odstavka 6. člena črka GDPR.

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje hranjenja osebnih podatkov
   Osebni podatki se obdelujejo do izvedbe natečaja, pri čemer se upoštevajo roki za arhiviranje, ki jih določajo posebni predpisi.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do umika privolitve, pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Posredovanje podatkov je prostovoljno, vendar zavrnitev posredovanja podatkov pomeni, da udeležba na natečaju ni mogoča.

   

 5. Pošiljanje spletnih novic

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo:
   Ti podatki se obdelujejo v skladu s 1. odstavkom 6. člena črka a GDPR za namen izvajanja naročene storitve pošiljanja e-novic, ki se zagotavlja elektronsko na podlagi danega soglasja.

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje hranjenja osebnih podatkov
   Upravljalec bo osebne podatke obdeloval, dokler naročnik ne prekliče naročnine e-novic.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do umika privolitve, pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Posredovanje podatkov je prostovoljno, vendar zavrnitev posredovanja podatkov pomeni, da prejemanje e-novic ni mogoče.

   

 6. Opomnik o zapuščeni košarici

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo:

   • 1. odst. 6. čl. črka b) GDPR - obdelava je potrebna za ukrepanje na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe, kadar so razlog za neizvedbo nakupa tehnične težave, na primer sistemska napaka ali napaka pri plačilu
   • 1. odst. 6. čl. črka f) GDPR - obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba v smislu zagotavljanja pomoči pri dokončanju nakupa ali pomoči pri odločanju na podlagi zagotavljanja potrebnih informacij.

   Pri tem se uporablja e-poštni naslov, pridobljen iz baze podatkov za pošiljanje novic.

    

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov ali kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki so na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu s 5. čl. Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje hrambe osebnih podatkov
   Upravitelj bo osebne podatke obdeloval, dokler se naročnik ne odjavi od storitve pošiljanja novic.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do preklica privolitve, pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa svojih podatkov - po izteku rokov za arhiviranje, omejitev obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o tem, kako je mogoče uveljavljati pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, so določene v 2. čl. Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Posredovanje podatkov je prostovoljno, zavrnitev posredovanja podatkov pomeni, da ne morete prejeti opomnika o zapuščeni košarici.

   

 7. Obdelava podatkov za namene trženja

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo:
   Osebni podatki se obdelujejo za namene trženja na podlagi danega soglasja. Podlaga te obdelave je 1. odstavek 6. člena črka a GDPR v zvezi z določbami 172. člena oziroma 10. člena zakona o opravljanju storitev po elektronski poti z dne 18. julija 2002.

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje hranjenja osebnih podatkov
   Osebni podatki se obdelujejo do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do umika privolitve, pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Posredovanje podatkov je prostovoljno, vendar če soglasja ne podate, ne boste prejemali trženjskih informacij.

   

 8. Kontaktni obrazec

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo:
   Osebni podatki se obdelujejo za obdelavo korespondence, vključno s pošiljanjem povratnih informacij. Obdelava temelji na 1. odstavku 6. člena črka f GDPR (zakoniti interes: možnost odgovora na zastavljeno vprašanje in povratnega stika).

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje hranjenja osebnih podatkov
   Osebni podatki se obdelujejo za čas trajanja korespondence in za obdobje, ki ga določajo predpisi o arhiviranju.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Podatke je treba posredovati v obsegu, ki je potreben za odgovor na vaše vprašanje ali za reševanje morebitnih težav.

   

 9. Dopisovanje po elektronski pošti

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo
   Osebni podatki se obdelujejo za obdelavo korespondence, vključno s pošiljanjem povratnih informacij. Obdelava temelji na 1. odstavku 6. člena črka f GDPR (zakoniti interes: možnost odgovora na zastavljeno vprašanje in povratnega stika).

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje hranjenja osebnih podatkov
   Osebni podatki se obdelujejo za čas trajanja korespondence in za obdobje, ki ga določajo predpisi o arhiviranju.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do umika privolitve, pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov
   Podatke je treba posredovati v obsegu, ki je potreben za odgovor na vaše zastavljeno vprašanje ali za reševanje morebitnih težav (e-poštni naslov).

   

 10. Obdelava podatkov zastopnikov in sodelavcev

   

  1. Nameni obdelave osebnih podatkov in podlage za obdelavo
   Pri poslovanju se lahko obdelujejo podatke poslovnih partnerjev, vključno s partnerji, zaposlenimi, zakonitimi zastopniki ter predstavniki in pooblaščenci navedenih poslovnih partnerjev, vključno z razkritimi kontaktnimi osebami. Podatke lahko neposredno posredujejo poslovni partnerji ali osebe, ki delujejo v njihovem imenu. Ti podatki obsegajo:

   • ime in priimek, naziv poslovnega partnerja, njegov poslovni naslov in drugi poštni naslovi;
   • registrske številke v ustreznih registrih;
   • kontaktne podatke (telefonska številka, e-poštni naslov);
   • podatke o statusu v strukturi poslovnega partnerja (npr. funkcija, položaj, obseg pooblastil).

   Podatki se obdelujejo na podlagi naslednjih predpisov:

   • 1. odstavek 6. člena črka b GDPR, če je obdelava takšnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz takšne pogodbe (npr. ime, kontaktni in registrski podatki).
   • 1. odstavek 6. člena črka c GDPR, če je obdelava takih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.
   • 1. odstavek 6. člena črka f GDPR zaradi zakonitih interesov, ti zakoniti interesi so zlasti:
    • vsakodnevna komunikacija in izdajanje računov;
    • dopisovanje z zvezi s poslovanjem;
    • preverjanje identitete oseb, ki delujejo v imenu naših poslovnih partnerjev;
    • ugotavljanje, uveljavljanje in obrambo terjatev, ki izhajajo iz poslovanja - za obdobje, ki upošteva roke veljavnosti zadevnih terjatev.

     

  2. Informacije o prejemnikih osebnih podatkov oz. o kategorijah prejemnikov
   Osebni podatki se dajo na voljo subjektom, pooblaščenim z zakonom, subjektom, s katerimi so podpisane pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, in drugim subjektom v skladu z v skladu s 5. členom Prejemniki podatkov.

  3. Obdobje hranjenja osebnih podatkov
   Osebni podatki se za čas trajanja namena obdelujejo v evidencah, ki potrjujejo dejavnosti in transakcije, opravljene v okviru posla.

  4. Pravice posameznikov
   Imate pravico do umika privolitve, pravico do dostopa do svojih podatkov, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa podatkov - po rokih arhiviranja, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov. Podrobnosti o načelih uveljavljanja pravic posameznikov so predstavljene v 2. členu Pravice posameznikov.

  5. Informacije o obveznosti posredovanja podatkov in posledicah opustitve posredovanja podatkov

   

 11. Piškotki (google, retargeting, statistične dejavnosti, vključno z analizo podatkov in profiliranjem, prikaz spletne strani)
  Podatki so na voljo v naši politiki poškotkov.

5. člen Prejemniki podatkov

Družba Snap Outdoor Sp. z o. o. s sedežem v Glivicah posreduje vaše osebne podatke samo tistim subjektom in organizacijam, ki spoštujejo in delujejo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vaši osebni podatki se lahko posredujejo naslednjim prejemnikom:

 1. ločenim ali skupnim upravljavcem podatkov:

  1. poštnim operaterjem, kurirskim službam in dobaviteljem, če je to potrebno za dostavo blaga.

  2. subjektom, ki opravljajo svetovalno in revizijsko dejavnost,

  3. ponudnikom spletnih plačilnih storitev ali plačilnih kartic v obsegu, ki je potreben za izvedbo plačila s strani kupca, kot tudi za obravnavanje morebitnega vračila plačanih zneskov (v primeru odstopa od prodajne pogodbe). Izbranemu ponudniku plačilnih storitev posredujemo zlasti podatke o znesku plačila. Več informacij o obdelavi podatkov s strani ponudnika plačilnih storitev in njegove podatke za stik najdete v informativnih besedilih na zaslonu za vnos podatkov ali na spletni strani ponudnika plačilnih storitev:

    

  4. subjektom ali institucijam, ki so pooblaščeni za njihovo pridobitev na podlagi veljavne zakonodaje, npr. organom kazenskega pregona v primeru njihove zahteve po posredovanju podatkov, na ustrezni pravni podlagi (npr. za namene tekočih kazenskih postopkov);

  5. Trusted Shops Poland Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Tel.: +48 22 462 6400 E-Mail:[email protected] (Mednarodni sedež: Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia, Niemcy Tel.: +49 221 77 53 66 E-Mail: [email protected]) https://www.trustedshops.com/legal/privacy o izdajanju mnenj.

   

 2. Obdelovalcem:

  1. ponudnikom specializiranih storitev s področja spletnega trženja, ki v našem imenu obdelujejo vaše podatke (psevdonimizirani profili, ki uporabljajo tehnologijo piškotkov, in podobno) za namen tržnega komuniciranja v oglaševalskih omrežjih;

  2. ponudnikom storitev, ki skrbniku nudijo tehnične in informacijske rešitve, ki omogočajo delovanje spletne trgovine in storitev, ki se preko nje izvajajo (zlasti ponudniki računalniške programske opreme, ponudniki elektronske pošte in gostovanja);

  3. ponudnikom storitev, ki upravljavcu zagotavljajo logistične rešitve;

  4. drugim subjektom, če to izhaja iz vašega dogovora;

  5. Dobavitelju (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, ZDA).

   

6. člen Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

 1. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo prejemnikom izven Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, razen v primerih, ki so izrecno opredeljeni v tej politiki. Vrste obdelave osebnih podatkov, opisane v tem dokumentu, vključujejo prenos podatkov na strežnike družbe Google LLC. Nekateri izmed teh strežnikov se nahajajo v ZDA. Ponudnik Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

 2. Če posredujemo osebne podatke prejemnikom izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), to storimo le, če je v zvezi s to tretjo državo Evropska komisija potrdila ustrezno raven varovanja osebnih podatkov, je bila ustrezna raven varovanja osebnih podatkov dogovorjena s prejemniki podatkov (npr. z uporabo standardnih klavzul pogodbenih sporazumov EU) ali če smo za to pridobili vaše soglasje.

7. člen Končne določbe

 1. V primeru kakršnih koli vprašanj, pripomb ali dvomov glede vsebine te politike ali načina, na katerega obdelujemo osebne podatke, kot tudi pritožbe v zvezi s temi zadevami, nam posredujte preko elektronskega pošte ali po telefonu.

 2. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in potrudili se bomo, da bodo vaši osebni podatki varni in da bo njihova obdelava potekala v skladu z veljavno zakonodajo.